Ortodonti Tedavisi

Blog

Yunanca ortho ve odons kelimelerinin bir araya gelmesi ile türeyen ‘ortodonti’, dişlerde görülebilen düzensizliklerin, nedenlerinin tespit edilmesi ve uygun tedavi yöntemleri ile oluşan veya oluşmaya devam eden diş dizilim sorunlarının tedavi edilmesidir. Yunanca’da ortho düzgün odons ise diş anlamına gelmektedir. Adını Yunanca’dan alan ortodonti, diş hekimliğinde ayrı bir branş ve uzmanlık gerektiren bir alandır. 

Dişlerde görülebilen, çarpık diş sorunu, diş veya çeneye bağlı ağızda kapanma sorunları, diş çarpıklığı ve dişler arasındaki boşluk ve çenenin fazla büyük ya da çenenin fazla küçük olması gibi tüm sorunların çözümü ortodonti tedavisi ile gerçekleştirilmektedir.  Eksik dişlerin tamamlanması da yine ortodonti tedavisi ile gerçekleştirilmektedir. Bunların arasında köprü veya implant gibi yöntemler yer almaktadır. 

ORTODONTİ NEDEN GEREKLİDİR?
Çoğu zaman estetik kaygılarla tercih edilen ortodonti tedavisinin sağlıklı yaşam üzerindede ciddi etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Zira çapraşık dişler, dişler arasındaki boşluklar veya çene yapısının normalden büyük veya küçük olması, ağız içinde dişe bağlı dokuların zamanla deforme olmasına sebebiyet verebilmektedir. Nitekim çapraşık veya ayrık dişlerde çiğneme fonksiyonu yeterince sağlanamadığı da görülmektedir. 

Ayrık veya çapraşık dişlerin tedavisine ne kadar erken yaşlarda başlanırsa o kadar sağlıklı ve hızlı sonuçlar almak mümkündür. Diş dizilimlerinde görülebilen bu sorunlar bazen doğuştan ortaya çıkarken bazen sonradan görülebilmektedir. Örneğin ağızda yaşanan bir diş kaybı sonucu oluşan boşluk zamanla diğer dişlerin dizilimini etkilemekte ve diş diziliminde bozulmalar görülebilmektedir. 

Bu nedenle ortodonti tedavisi için sadece diş dizilimine bağlı sorunların giderildiğini söylemek eksik olur.  Ortodonti sayesinde, çürüme gibi sağlık sorunlarına veya kazalara bağlı diş kayıplarının çözümü mevcuttur. Gelişen teknoloji ile ortodonti operasyonlarında kusursuz sonuçlar almakta mümkün hale gelmiştir. 

ORTODONTİK TEDAVİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle hastanın klinik muayenesi yapılarak, diş diziliminde yaşanan sorunların kaynakları tespit edilir. Çapraşık dişler veya ayrık dişleri tedavisinde kullanılan yöntemler genel hatlarıyla aynı olsa da tedavinin seyri farklı ilerlemektedir. Yapılan muayenede diş dizilimindeki sorunların nedenleri tespit edildikten sonra ortodontik teşhis elde edilir ve kişiye özel ve uygun olan tedavi yöntemi belirlenir. 

Geçmişten günümüze oldukça yoğun tercih edilen ortodonti tedavileri, diş tellerine karşı olan önyargı ve korkular nedeniyle öncelerde daha ürkütücü olsa da gelişen teknoloji ile farklı yöntemlerde kullanılmaya başlanmış durumda. Bunların arasında, klasik tel ve braket yöntemi ile tedavi, şeffaf apareyler ile tedavi, implantlar ve alternatif olarak çenelikle tedavi gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. 


TELSİZ ORTODONTİ NEDİR? 
Uzun yıllardır uygulanan diş teli tedavisi, çoğu hastanın ön yargıları veya estetik kaygıları nedeniyle bu tedaviyi reddetmesine neden olmuştur. Gelişen teknoloji sayesinde kullanılmaya başlayan şeffaf plak tedavisi ise diş dizilimindeki sorunlarla yaşamak zorunda kalan kişiler için yeni bir heyecan olmuştur. Nitekim bu yöntemde, kullanılan plakların şeffaf olması sayesinde kişinin herhangi bir aparat kullandığı dışarıdan bakıldığında belli olmamaktadır. Buda estetik kaygı ile bu tedaviyi reddeden kişileri en çok cezbeden faktör olmuştur. 

Şeffaf plak ile diş tedavisi braket tedavisine göre çok daha konforlu olduğunu söylemek mümkündür.  Klasik diş teli ile şeffaf plak seçeneklerinin hangisinin uygulanacağı ilk başta doktorun inisiyatifindedir.Hekim hastaya uygun olan tedaviyi planlarken, ağır ve dizilimde ciddi sorunlar tespit ettiği vakalarda klasik braket yöntemini tercih edip önerebilmektedir. Çünkü şeffaf plak tedavisi hafif çapraşıklıklar dişler arasındaki kısmi boşluklar olması gibi durumlarda önerilmektedir. 

ORTODONTİ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?
Ortodonti tedavi süresi için bir genelleme yapmak maalesef ki mümkün değildir. Çünkü her tedavi kişiye özel uygulanmaktadır. Bu tedavilerde öncelik çabuk ve hızlı sonuç almak değil, dişlerin anatomik yapısına en uygun dizilimi elde etmek, dokulara zarar vermeden sonuç almaktır.  Diş diziliminin yeniden düzenlenmesinde diş ve kemik yapısına kuvvet uygulanmaktadır. Bu uygulanan kuvvet kişiden kişiye, yaşa, dişlerin kemik yapısına göre değişmektedir. Bu nedenle ortodonti tedavisinde, tedavi süresi kişinin ihtiyaçlarına, diş dizilimi beraberinde uygulanacak diğer operasyonların çeşitlerine, kemik yapısına ve benzeri faktörlere bağlı değişkenlik göstermektedir.

Ancak genel hatlarıyla bilgi vermek gerekirse bazı vakalar 1 yılda sonuç alabilirken bazı vakalarda bu zaman 3 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu süre tedavinin en başında tam anlamıyla belirlemek maalesef imkânsızdır. Tedavi süresi içinde tedavinin yaklaşık bitiş tarihini ön görmek daha mümkündür. 


ORTODONTİ TEDAVİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Ortodonti Tedavisi Çok Ağrılı Mı?
Ortodonti tedavisi başlangıcında kemiklere uygulanan ilk baskıda ağrıların görülmesi muhtemeldir. Ancak kemik yapısı zamanla hareket etmeye alışmaya başladığında tedavi ilerledikçe ağrılarda azalma olacaktır. Ancak her braket ve plak değişimlerinde ilk 2 gün ağrı görülmesi olağandır. Bu tip durumlarda, hekiminizin önerdiği ağrı kesicilerin içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

Ortodonti Tedavisi Çok Mu Uzun Sürüyor?
Ortodonti tedavisinde zaman planlaması kişinin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Ortodonti tedavisinin 5 yıl sürdüğü gibi çöp bilgiler maalesef ki yaygınlaşmış durumdadır. Tedavi sürelerini genellemek çok doğru olmamakla birlikte bazı hastalar ilk 1 yılda sonuç alırken bazı hastalarda bu durumun 2 veya 3 seneyi bulduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle mümkün oldukça erken başlanması, tedavinin süresini de pozitif etkileyecektir. 

Ortodonti Tedavisi Yemek Yemeyi Zorlaştırıyor Mu? 
Ortodonti tedavisinde, çiğnenmesi normal şartlarda da zor olan besinlerden kaçınılması önerilmektedir. Özellikle sert ve kabuklu çerezler ve yiyeceklerden uzak durulması yeterli olacaktır. Ortodonti tedavisi çiğneme kabiliyetinize zarar vermez sadece braketler nedeniyle daha hassas olunması gereklidir. Şeffaf plak tedavisinde bu durum daha konforludur, çünkü yemek yeme esnasında plaklar çıkarabilmektedir. 

Ortodonti Tedavisi Sırasında Dişler Çürür Veya Deforme Olur Mu?
Ağız bakımı her koşulda önemlidir. Ortodonti tedavi esnasında ya da haricinde ağız içi bakımın düzenli yapılması durumunda dişlerde herhangi bir çürük oluşmaz. Ortodontik tedavilerin diş çürümesine sebebiyet verdiği görülmemiştir. Dişlerin çürümesi ekseriyetle, yeterli ve düzenli korunmaması, fırçalanmaması veya ağız içi bakıma özen gösterilmemesiyle alakalı bir durumdur.

Şeffaf Plak Mı Klasik Diş Teli Mi Daha Kalıcı Tedavi Sağlar?
Şeffaf plak ve klasik diş telinin uygulandığı vakalar birbirinden çok farklıdır. Klasik diş teli tedavisi neredeyse tüm vakalara uygulanırken, şeffaf plak tedavisi ise nispeten daha hafif vakalarda önerilmektedir. Örneğin sadece ön dişlerin çapraşıklığı veya birkaç diş arasındaki boşlukların giderilmesi şeffaf plak tedavisi ile mümkündür ve çok başarılı sonuçlar alınabilir. Ancak çene yapısına bağlı sorunlarda örneğin dar çene yapısı nedeniyle birbiriyle çok çapraşık dişlerde klasik diş teli tedavisi uygulanmakta olduğunu söylemek mümkündür. 

Hangi Yaşlarda Ortodonti Tedavisi Yapılır
Ortodonti tedavisi için yaş gibi bir kriter söz konusu değildir. Yaş, ortodonti tedavisinin süresi ve şeklinde belirleyici faktörlerden biridir.  Hatta bu tip tedavilerde müdahale ne kadar erken sağlanırsa o kadar hızlı ve kalıcı sonuçlar almak mümkündür. Çocuklarda 7 yaş üzeri ortodonti tedavisi uygulanması uygun görülmektedir. 

Ortodontik Tedavisinden Sonra Dişler Eski Haline Döner Mi?
Uygulanan tüm ortodonti tedavilerinde, tedavi sonrasında şeffaf koruyucu plaklar ve aynı zamanda retainerler kullanılmaktadır. Bu koruyucu plaklar geceleri kullanılırken, retainerler dişlerin arka tarafına takılarak dışarıdan görülmeyecek şekilde dişlerin yeni formunu korumasını sağlar.

INVİSALİGN (ŞEFFAF PLAK) NEDİR? 
Gelişen teknoloji ile Ortodonti tedavilerinde kendini göstermiş ve daha konforlu tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Ekseriyetle şeffaf plak olarak anılan Invisalign tedavisi de klasik diş teli tedavisinde olduğu gibi kişiye özel planlanır ve uygulanır. Kişinin ihtiyaçları belirlendikten sonra bilgisayar ortamında 3 boyutlu modelleme yapılarak hazırlanan şeffaf plaklar ile tedavi yapılır. 

Tedavi süresince plaklar 2 hafta aralıklarla değiştirilir. Tedavinin en temel özelliği konfor ve estetik açıdan cazibesidir. Çünkü istenildiği durumlarda plakları çıkarmak mümkündür. Ancak bu plakların ortalama 18 ile 20 saat dişlerde takılı kalması gerekmektedir. 

ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?
Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi, şeffaf plak tedavisinde de net bir süre vermek maalesef mümkün değildir. Nitekim bu süre her vakada değişkenlik gösterir.Vakanın, diş bozukluğunun şekli, ağız, çene ve kemik yapısı burada belirleyicidir. Hafif ortodonti sorunlarında ortalama 6 ila 8 ay içinde içinde çözüme kavuşurken, ağır vakalarda bu süre 1 seneye bazı durumlarda 1,5 seneye kadar uzayabilmektedir. 

ORTODONTİ TEDAVİSİ FİYATLARI NE KADAR?
Ortodonti tedavilerinde net bir fiyat vermek maalesef çok mümkün değildir. Çünkü bu tip tedaviler kişiye özel planlanır ve birçok değişkeni vardır. Örneğin uygulanacak tedavi yöntemi, tedavi sırasında kullanılan malzemeler, tedavinin süresinden hastanın yaşına kadar birçok belirleyici vardır. Bu nedenle bu tip tedavilerde mutlaka muayene ile bilgi ve fiyat alınması önerilmektedir. 

Ortodonti tedavilerinde kişiden kişiye ve ihtiyaca göre yapılacak olan tedaviye göre fiyat değişebilmektedir. Ve kişiye özel tedavi planı ve  fiyatı belirlenmektedir,  bu nedenle en çok merak edilen  “ortodonti fiyatları İstanbul“, “2020 ortodonti  fiyatları“, “ortodonti fiyatları Bakırköy“, gibi soruların maalesef net bir cevabı bulunmamaktadır. 

Sizlerde estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşmak ve ağız içi sorunlarınızda hızlı ve güvenilir çözümler arıyorsanız detaylı bilgi ve ücretsiz ön muayene randevusu için bizimle iletişime geçiniz. 


Vega Center Blog